Rok 2000


4 lutego
- Festyn żebraczy - uroczyste nadanie nazwy „Zaułek Zachariasza Zappio” uliczce przy kościele św. Jana.

6 kwietnia - Pasja, to jest historia męki, śmierci i cudownego zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Mieczysława Abramowicza, reż. Jacek Głomb, w wykonaniu Teatru Dramatycznego im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy.


video tour