Rok 2004

5 stycznia
- Misterium Ludus Danieli Teatr Węgajty – org. FBB Musica Mundi

27 marca - Koncert gospel Rozmyślajmy dziś – pieśni pasyjne i wielkopostne.

2 kwietnia
- Niemena Pamięci gdański rapsod - koncert poświęcony pamięci Czesława Niemena.

9 – 11 maja - Wieczory operowe – Georg Friedrich Handel Juliusz Cezar

22 maja
- Koncert akordeonistów Motion Trio

28 czerwca
- Koncert Świętojański – Urszula Dudziak z towarzyszeniem zespołu.

27 lipca - Festiwal Muzyki Kameralnej Musica nos unit – Camerata Sweden

16 lipca – 25 sierpnia - Wystawa Świat w obiektywie National Geographic

12 – 20 sierpnia - XXVII Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem Dźwięki Północy; 12 sierpnia - The Reelium z zespołem stepu irlandzkiego Elphin; 19 sierpnia - Swoją Drogą (Polska); disguise (Niemcy); 20 sierpnia - Virre (Estonia); Ale Möller Band (Szwecja)

14 października - koncert gospel – org. MTG

1 listopada - Pomorskie Zaduszki Artystyczne

1 – 18 listopada - Wystawy: Wstańcie, chodźmy Aliny Afanasjew, Cmentarze Nowego Orleanu Piotra Millatiego

4 grudnia - Mozart – Requiem – Sinfonia Baltica Słupsk

video tour