Rekonstrukcja barokowych kamieniczek, chociaż wykonywana ze współczesnych materiałów i zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami jakie muszą spełniać nowo budowane obiekty, w efekcie sprawi, że powstałe kamieniczki będą wierną kopią tych wyburzonych w 1945 roku. Wtedy kamieniczki pełniły funkcje mieszkalną. Mieszkały w nich siostry zakonne oraz kościelny. Współczesne kamieniczki będą pełniły funkcję zaplecza administracyjno-socjalnego dla Centrum św. Jana. Kompletna odbudowa kamieniczek zostanie zakończona w czerwcu 2010r.

Galerie:

video tour