W marcu 2010 roku rozpoczęto prace rekonstrukcyjne ogrodzenia. Odbiór ogrodzenia przewidziano na drugą połowę września 2010 roku. Zrekonstruowane ogrodzenie Centrum św. Jana jest wiernym odzwierciedleniem ogrodzenia Kościoła św. Jana z połowy XIX wieku.

Galerie:

video tour