Od maja do grudnia 2009 roku podczas trwających w ramch projektu prac przeprowadzono konserwacje w krypcie rodziny Zappio, podczas której wydobyto zabytkową trumnę (najprawdopodobniej XVII-wieczna – należąca najprawdopodobniej do jednego z członków słynnego rodu Zachariasza Zappio) z krypty Adelgundy Zappio. Odkryto również 16 płyt nagrobnych z kruchty pod wieżą oraz korpusu nawowego. Płyty w przyszłości będą wkomponowane (wraz z pozostałymi płytami z kościoła) w rekonstruowaną posadzkę kamienną. Podjęto również typowe prace budowlane: zagęszczenie i stabilizację gruntu, ułożono instalacje elektryczne, teletechniczne i przeciwpożarowe. Trwają również prace w wieży kościoła, które umożliwią użytkowe wykorzystanie wieży.

Galerie:

video tour