W sobotę 31 marca 2012 roku na Centrum św. Jana powróciła po 189 latach sygnaturka.
W roku 1807 w czasie oblężenia Gdańska przez wojska francuskie sygnaturka została poważnie uszkodzona i w roku 1823 r. została zdemontowana.

Autorami rekonstrukcji są arch. Kazimierz Macur, inż. Zenon Sykutera, arch. arch. Joanna Labenz i Tomasz Celewicz. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Krzysztof Osuchowski i Alicja Babik z Malborka.

Z ramienia NCK nad realizacją prac czuwał zespół specjalistów pod kierownictwem konserwatora zabytków Iwony Berent.

Sygnaturka, czyli mała wieża kościelna, w której zazwyczaj umieszczano najmniejszy z dzwonów zwany sygnaturką - właściwie od tego dzwonu, wieżyczka przejęła też tę nazwę. Zazwyczaj położona jest nad skrzyżowaniem transeptu z nawą główną. Pojawiła się w architekturze w średniowieczu. We wnętrzu sygnaturki umieszczano często dokumenty związane np. z fundacją kościoła , jako pamiątkę dla przyszłych pokoleń i Nadbałtyckie Centrum Kultury, umieściło wewnątrz złoconej kuli, która znajduje się na szczycie sygnaturki list dla przyszłych mieszkańców Gdańska.

Zobacz zdjęcia
Przeczytaj list

video tour